1.keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm,jika tinggi tabung 30 cm ,tentukan volumenya, 2. sebuah tabung dengan tinggi 14 cm volumenya 2.156 cm\xb3,tentukan lah diameter dan keliling alas tabung, plis jawab ya ka

25 sec read


1.keliling alas sebuah tabung adalah 44 cm,jika tinggi tabung 30 cm ,tentukan volumenya


2. sebuah tabung dengan tinggi 14 cm volumenya 2.156 cm³,tentukan lah diameter dan keliling alas tabung
plis jawab ya ka​

(1)

Diketahui : Keliling alas tabung = 44 cm, tinggi tabung = 30 cm

Ditanya : volume tabung ?

Jawab :

pertama, kita cari jari-jarinya dulu :

r = K ÷ (2 × π)

r = 44 ÷ (2 × 22/7)

r = 44 ÷ 44/7

r = 7

lalu kita hitung volumenya :

V = π × r² × t

V = 22/7 × 7² × 30

V = 22 × 7 × 30

V = 4620

jadi, volume tabung tersebut adalah 4.620 cm³

(2)

Diketahui : tinggi tabung = 14 cm, volume tabung = 2.156 cm

Ditanya : keliling alas tabung ?

Jawab :

pertama, kita cari luas permukaan tabung tersebut :

La = V ÷ t

La = 2156 ÷ 14

La = 154

setelah itu kita cari jari-jari alas tabung tersebut :

r² = L ÷ π

r² = 154 ÷ 22/7

r² = 49

r = √49

r = 7

lalu kita hitung kelilinginya :

K = 2 × π × r

K = 2 × 22/7 × 7

K = 44

jadi, keliling dari alas tabung tersebut adalah 44 cm


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.