1. Berikut yang merupakan penyebab keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat Indonesia adalah…, a.indonesia merupakan negara kepulauan, b.keadaaan alam Indonesia yang tidak beragam, c.adanya perbedaan sarana dan prasarana, d.letak Indonesia yang kurang strategis ,

13 sec read


1. Berikut yang merupakan penyebab keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat Indonesia adalah…


a.indonesia merupakan negara kepulauan
b.keadaaan alam Indonesia yang tidak beragam
c.adanya perbedaan sarana dan prasarana
d.letak Indonesia yang kurang strategis

A.indonesia merupakan negara kepulauan

Penjelasan:

Begitu kayanya kepulauan Indonesia, yang memiliki keragaman suku bangsa dan juga budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, saling lah menghargai..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mapel : PPKn

Kelas : 5

Kata kunci : Keragaman Indonesia


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.