1. Ang lahat ng mga rebelyon ay nagtapos sa kabiguan., 2. Siinamantala rin ng mga Espanyol ang pagkakawatak watak ng mga katutubo. , 3. Ibat iba ang mga dahilan ng kabiguan ng mga rebelyon.

1 min read


1. Ang lahat ng mga rebelyon ay nagtapos sa kabiguan.


2. Siinamantala rin ng mga Espanyol ang pagkakawatak watak ng mga katutubo.
3. Ibat iba ang mga dahilan ng kabiguan ng mga rebelyon.

Explanation:

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

\red{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\orange{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\green{ \rule{99999pt}{10pt}}

scroll→

\blue{ \rule{99999pt}{10pt}}

diyan mahaba scroll lang

\red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}} \red{ \rule{5pt}{999pt}} \orange{ \rule{5pt}{999pt}} \green{ \rule{5pt}{999pt}} \blue{ \rule{5pt}{999pt}}

boom


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.