1) 500 m = …. Dam, 2) 140 Hm = …. Km, 3) 66 cm = … mm , 4) 15 Km + 48 hm = ….m , 5) 0,9 dm + 71 cm = …cm , mohon dijawab:)

4 sec read


1) 500 m = …. Dam


2) 140 Hm = …. Km
3) 66 cm = … mm
4) 15 Km + 48 hm = ….m
5) 0,9 dm + 71 cm = …cm
mohon dijawab:)​

Jawaban:

1).50Dam

2).14Km

3).660mm

4).15.000+4.800=10.200m

5).9+71=80Cm

semoga membantu


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.