1. 2x + 3 , 2. 16-6 =10 , 3. X + 6 , 4. y + 8 = 40 , 5. 5x + 7 + 2x + 11

4 sec read


1. 2x + 3
2. 16-6 =10
3. X + 6
4. y + 8 = 40
5. 5x + 7 + 2x + 11​

Answer:

1.) 2×+3 = 3+2×x

3.) ×+6= 6+x

Step-by-step explanation:

sana makatulong kahit papaano

and pa Brainliest na din po


PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :((,…

PLEASE HELP TOMORROW KO NA PO ITO KAILANGAN :(( 1. What is the sum of the interior angles of a triangle? A. 180° B....
Prowellness
50 sec read

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit…

Sa iyong kwaderno, magsulat ng nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Nauunawaan ko na Nababatid ko na Kaillangan kong higit pang...
Prowellness
12 sec read

The big history of modern science?

The big history of modern science?​   Answer: The Big History of Modern Sciences As time passes, mans grasp of science and our planet...
Prowellness
31 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.